Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia on yksi kuntoutuksen erikoisosaamisalue. Neurologinen fysioterapia on keskushermoston, ääreishermoston ja lihaksiston elimellisiä sairauksia koskevaa kokonaisvaltaista ja yksilöllistä kuntoutusta ja se toteutetaan kuntoutujaa sekä läheisiä kuunnellen. Yleisempiä diagnooseja aikuisten neurologiassa on AVH, MS, Parkinson, ALS ja selkäydinvammat.

Neurologisella kuntoutuksella pyritään vahvistamaan, parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan toimintakykyä omassa arjessa kotona ja kodin ulkopuolella, sekä uudelleen sopeutumaan jokapäiväiseen elämään. Tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen omatoimisuuden aste. Neurologinen kuntoutus sovelletaan aina kuntoutujan erilaisiin oireisiin ja elämäntilanteisiin sekä etenevissä sairauksissa sen eri vaiheisiin. Näin kuntoutusmenetelmiä on useita esim. BOBATH-konsepti ja peiliterapia.

Tiloihimme on esteetön pääsy ja ne soveltuvat hyvin neurologiseen kuntoutukseen. Käytössämme on monipuolinen neurologiseen kuntoutukseen suunniteltu välineistö. Fysioterapeuteillamme on koulutus neurologiseen fysioterapiaan. Mottona on iloa elämään ja eteenpäin.

KELA.fi | Painokevennetty harjoittelu | fysiostore.fi

Vieritä ylös