Geriatrinen fysioterapia

Geriatrinen fysioterapia

Geriatrisella fysioterapialla edistetään ja tuetaan ikääntyneiden toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua fysioterapian keinoin. Fysioterapia käsittää tiiviin yhteistyön lähiomaisten ja/tai hoivahenkilökunnan yms. kanssa.

Tavoitteena on mahdollisimman hyvä omatoimisuuden aste, huomioiden kuntoutujan elämäntilanne ja ympäristötekijät. Terapiaa toteutetaan toimitiloissamme tai kotikäynteinä.

Geriatriseen fysioterapiaan sisältyy myös VETERAANIKUNTOUTUS, josta meillä on sopimus valtionkonttorin ja paikallisen veteraaniyhdistyksen kanssa.

Vieritä ylös